MENU

STATISTIK TRANSAKSI PERKHIDMATAN DALAM TALIAN SECARA BULANAN 2019

JANUARI - JUN

APLIKASI
JAN
FEB
MAC
APRIL
MEI
JUN
BIL
%
BIL
%
BIL
%
BIL
%
BIL
%
BIL
%
Taksiran online
279
64.43
491 113.39 144 33.26 69 15.94 52 12.01    
Lesen online
2
0.46
0 0.00 0 0.00

0

0.00 0 0.00    
Kompaun online 
366
84.53
353 81.52 116 26.79 144 33.26 114 26.33    
Sewaan online
2
0.46
1 0.23 1 0.23 1 0.23 2 0.46    
e-aduan
288
66.51
63 14.55 222 51.27 263 60.74 218 50.35    
Osc online 12 2.77 63 14.55 27 6.24 24 5.54 0 0.00    
E-tempah 15 3.46 18 4.16 23 6.31 18 4.16 9 2.08    

JULAI – DISEMBER

APLIKASI
JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS
BIL
%
BIL
%
BIL
%
BIL
%
BIL
%
BIL
%
Taksiran online
                       
Lesen online                        
Kompaun Online
                       
Sewaan online
                       
e-aduan                        
Osc online                        
E-tempah