MENU

NOTIS RUANG NIAGA / PREMIS KOSONG  UNTUK DI SEWA

NO. RUANG NIAGA / PREMIS : NO 1 - 12
ALAMAT RUANG NIAGA / PREMIS : MEDAN SELERA STESEN BAS KULIM

TARIKH IKLAN   :  06 OKTOBER 2020
TARIKH TUTUP  : 20 OKTOBER 2020

* SILA DAPATKAN muat turun borang 

DENGAN PERINTAH

YANG DIPERTUA
MAJLIS PERBANDARAN KULIM KEDAH

BAHAGIAN SEWAAN
MAJLIS PERBANDARAN KULIM KEDAH
TEL : 04 4325225