MENU

SISTEM PENGUMPULAN  DAN PENGGUNAAN SEMULA AIR HUJAN (SPAH)

PENGENALAN  
Sistem ini merupakan salah satu kaedah pengumpulan air hujan daripada bumbung bangunan dan kemudiannya disalurkan ke tangki spah sebelum digunakan semua sebagai sumber kegunaan harian. 

FUNGSI
Merupakan penciptaan peranti penapis bendasing sebelum air dikumpulkan ke dalam tangki spah. K-FREE (downpipe filter) telah diperkenalkan sejak tahun 2014 Ia mengaplikasikan konsep penghasilan air hujan yang bersih dan berkesan berdasarkan bukti Pensijilan Perakuan Pendaftaran Rekabentuk Perindustrian  (ID) Dan Pendaftaran Paten daripada Perbadanan Harta Intelek Malaysia melalui No Paten : MY-163462-A

IMPAK

  • Menghasilkan air terawat
  • Kualiti air lebih terjamin.
  • Pembaziran air berkurangan.
  • Air larian perumahan akan berkurangan. Ini dapat mengelakan banjir kilat berlaku
  • ‘free maintenance’ khususnya kepada pengguna (pelanggan)

 

File: 
Kemaskini Terakhir: Khamis, 8 April 2021 - 4:31pm