MENU
LampiranSaiz
BORANG A KEBENARAN MERANCANG105.6 KB
BORANG AKU JANJI BAGI BANGUNAN SESEBUAH (SYARAT NYATA KEDIAMAN) - 0421255.06 KB
BORANG AKU JANJI BAGI PERMOHONAN TAMBAHAN PINDAAN KECIL - 04118.23 KB
BORANG AS PAT 1-12175.81 KB
BORANG ATJ 03 85 PINDAAN 06-2008(03) - KEBENARAN MERANCANG80.36 KB
BORANG ATJ 03 85 PINDAAN 06-2008(04) - JALAN DAN PARIT128.48 KB
BORANG ATJ 03 85 PINDAAN 06-2008(05) - KERJA TANAH191.17 KB
BORANG B (KERJA TANAH)124.01 KB
BORANG MPKK JB-SSPB 01 - PELAN BANGUNAN 130.52 KB
BORANG SEMAKAN BAGI PELAN BANGUNAN (PAPAN IKLAN)30.2 KB
BORANG SEMAKAN BAGI PELAN BANGUNAN SESEBUAH (SYARAT NYATA KEDIAMAN)29.32 KB
BORANG SEMAKAN BAGI PELAN BANGUNAN41.03 KB
BORANG SEMAKAN BAGI PELAN JALAN DAN PARIT27.45 KB
BORANG SEMAKAN BAGI PELAN KEBENARAN MERANCANG (PAPAN IKLAN)32.88 KB
BORANG SEMAKAN BAGI PELAN KEBENARAN MERANCANG TERHAD (KEDIAMAN)27.56 KB
BORANG SEMAKAN BAGI PELAN KEBENARAN MERANCANG80.46 KB
BORANG SEMAKAN BAGI PELAN KERJA TANAH27.45 KB
BORANG SEMAKAN BAGI PELAN KONKRIT TETULANG26.22 KB
BORANG SEMAKAN BAGI PELAN LAMPU JALAN26.3 KB
BORANG SEMAKAN BAGI PELAN LANDSKAP26.94 KB
BORANG SEMAKAN BAGI PELAN PENAMAAN JALAN DAN PENOMBORAN27.49 KB
BORANG SEMAKAN BAGI PELAN SANITARI27.02 KB
BORANG SEMAKAN BAGI TAMBAHAN PINDAAN PREMIS52.75 KB
BORANG_A_DAN _B_(UBBL) _PELAN_BANGUNAN7.02 KB
LAMPIRAN PB - IWK68.56 KB
LAMPIRAN PB - JPS70.84 KB
LAMPIRAN PB - SKMM72.87 KB
JADUAL BAYARAN FEE KEBENARAN MERANCANG1.33 MB
SENARAI BORANG-BORANG SEMAKAN YANG DIGUNAKAN DI OSC114.62 KB
TEMPLATE BAYARAN7 KB
CONTOH SURAT PERAKUAN BERKAITAN STATUS TAPAK CADANGAN7 KB
Kemaskini Terakhir: Khamis, 14 September 2017 - 4:17pm