MENU

Undang-undang Kecil yang digubal bawah Akta 133 dan dikuatkuasa oleh Majlis Perbandaran Kulim Kedah –

  1. Undang-undang Kecil Bangunan (Tempat-tempat Letak Kereta) (Majlis Daerah Kulim) 1995
  2. Undang-undang Kecil Kerja Tanah (Majlis Daerah Kulim) 1995
  3. Undang-undang Kecil Kecil Bangunan (Bayaran-Bayaran) (Majlis Daerah Kulim) 1991
  4. Undang-undang Kecil Mengkompaun Kesalahan-kesalahan (Majlis Daerah Kulim) 1997
  5. Undang-undang Kecil Bangunan Seragam 1984
Kemaskini Terakhir: Selasa, 17 September 2019 - 11:46am