MENU

Undang-undang Kecil yang digubal bawah Akta 172 dan dikuatkuasa oleh Majlis Perbandaran Kulim Kedah –

  1. Kedah-kaedah Pengawalan Perancangan (Am) Negeri Kedah 1995 (Pindaan) 2015
  2. Kaedah-kaedah Caj Pemajuan Negeri Kedah 2015
Kemaskini Terakhir: Selasa, 17 September 2019 - 11:46am