MENU

Undang-undang Kecil yang digubal bawah sama ada dibawah  Seksyen 73 atau Seksyen 102 Akta 171 yang dikuatkuasa oleh Majlis Perbandaran Kulim Kedah –

 1. Undang-undang Kecil Haiwan Merayau (Majlis Perbandaran Kulim) 2009
 2. Undang-undang Kecil Dewan Perbandaran (Majlis Daerah Kulim) 1994
 3. Undang-undang Kecil Pasar Malam/Sehari (Majlis Daerah Kulim) 1993
 4. Undang-undang Kecil Pasar (Majlis Daerah Kulim) 1994
 5. Undang-undang Kecil Kebersihan Awam (Majlis Daerah Kulim) 1995
 6. Undang-undang Kecil Perlesenan Tempat Letak Kereta Persendirian (Majlis Daerah Kulim) 1994
 7. Undang-undang Kecil Ternakan Ayam-Itik (Majlis Daerah Kulim) 1994
 8. Undang-undang Kecil Vandalisme (Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Kedah) 2018 
 9. Undang-undang Kecil Perlesenan Establishymen Makanan (Majlis Daerah Kulim) 1994
 10. Undang-undang Kecil Larangan Merokok dalam Panggung (Majlis Daerah Kulim) 1993
 11. Undang-undang Kecil Rumah Urut (Majlis Daerah Kulim) 1991
 12. Undang-undang Kecil Kerajaan Tempatan (Iklan Pilihanraya) Majlis Daerah Kulim 1990
 13. Undang-undang Kecil Tandas Awam Majlis Daerah Kulim 1990
 14. Undang-undang Kecil Pelesenan Anjing Dan Rumah Pembiakan Anjing (Majlis Perbandaran Kulim) 2009
 15. Undang-undang Kecil Pemungutan, Pembuangan dan Pelupusan Sampah Sarap (Majlis Perbandaran Kulim) 2001
 16. Undang-undang Kecil Kedai Gunting Rambut dan Pendandan Rambut (Majlis Daerah Kulim) 1994
 17. Undang-undang Kecil Mencegah Kekotoran Pihak-pihak Berkuasa Tempatan, Negeri Kedah 1983
 18. Undang-undang Kecil Iklan (Majlis Perbandaran Kulim) 2010
 19. Undang-undang Kecil (Taman) Pihak-pihak Berkuasa Tempatan Negeri Kedah, 1983
 20. Undang-undang Kecil Perlesenan, Perdagangan, Perniagaan Dan Perusahaaan Pihak-pihak Berkuasa Tempatan Negeri (Kedah) 1985
 21. Undang-undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan-kesalahan)  Pihak-pihak Berkuasa Tempatan Negeri Kedah
 22. Undang-undang Kecil Iklan (Penguasa-Penguasa Tempatan) Negeri Kedah 1982
 23. Undang-undang Kecil Hotel (Majlis Perbandaran Kulim) 2009
 24. Undang-undang Kecil Pelesenan Penjaja dan Gerai (Majlis Perbandaran Kulim) 2009
 25. Kaedah-kaedah Pegawai Majlis Perbandaran Kulim (Kelakuan Dan Tatatertib) 2010
 26. Undang-undang Kecil Pelesenan Premis Tred, Perniagaan Dan Perindustrian (Majlis Perbandaran Kulim) 2010
 27. Undang-undang Kecil Pemungutan, Pembuangan Dan Pelupusan Sampah Sarap (Majlis Perbandaran Kulim) 2001
 28. Undang-undang Kecil Pasar Borong (Pihak Berkuasa Tempatan negeri Kedah) 2019
 29. Undang-undang Kecil Pusat Kecantikan dan Pusat Penjagaan Kesihatan (Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Kedah ) 2019

 

Akta Kerajaan Tempatan 1976 [Akta 171]  yang telah dimansuhkan

 1. Undang-undang Kecil Lembu Kerbau Merayau (Majlis Perbandaran Kulim)1993
 2. Undang-undang kecil Vandalisme (Majlis Daerah Kulim) 1994
 3. Undang-undang Kecil Pemungutan, Pembuangan dan Pelupusan Sampah Sarap (Majlis Perbandaran Kulim) 1983
 4. Undang-undang Kecil Penjaja (Pihak-pihak Berkuasa Tempatan)Negeri Kedah 1983)
 5. Undang-undang Kecil Perlesenan, Perdagangan, Perniagaan Dan Perusahaan Pihak-pihak Berkuasa Tempatan Negeri Kedah (Kedah) 1985
Kemaskini Terakhir: Khamis, 20 Februari 2020 - 12:11pm